Regulamin placu zabaw

REGULAMIN PLACU ZABAW
Przedszkola Niepublicznego
Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus w Warszawie,
ul. Kaczorowska 3
  1. Plac zabaw służy zabawie i wypoczynkowi dzieciom uczęszczającym do Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus.
  2. Z urządzeń placu zabaw mogą korzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola, a także ich rodzeństwo oraz absolwenci.
  3. Dzieci do lat 8 mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
  4. Na teren placu zabaw zabrania się wprowadzać psy, śmiecić, wchodzić na górne elementy wyposażenia do tego nie przeznaczone.
  5. Na terenie placu zabaw zabroniona jest gra np. w piłkę nożną i jazda na rowerze.
  6. Zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i innych elementów wyposażenia przez więcej osób równocześnie niż przewiduje to instrukcja.
  7. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.
  8. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenie tytoniu.