Regulamin rekrutacji dzieci

Regulamin rekrutacji dzieci
do Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus
 1. Rekrutacja dzieci odbywa się w miesiącach styczeń – marzec.
 2. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest wypełnienie “Karty przyjęcia dziecka” i wpisanie na listę oczekujących na przyjęcie.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci ochrzczone i pochodzące z rodzin katolickich (należy dostarczyć metrykę chrztu dziecka i zaświadczenie z parafii, że rodzina jest katolicka).
 4. Kolejność przyjmowania dzieci do przedszkola:
  1. zachowanie punktu 3,
  2. rodzeństwo, dotyczy również absolwentów przedszkola,
  3. dzieci 5-letnie, w miarę wolnych miejsc,
  4. rodziny wielodzietne,
  5. kolejność zgłoszeń.
 5. Decyzję ostateczną o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor.
 6. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest podpisanie “Umowy pomiędzy Organem Prowadzącym Przedszkole reprezentowanym przez Dyrektora Przedszkola a Rodzicami dziecka”.
 7. Dzieci do przedszkola przyjmuje dyrektor w wyznaczonym terminie (kwiecień, maj).
 8. Lista dzieci przyjętych do przedszkola będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń.
 9. W miarę wolnych miejsc do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w ciągu całego roku.