Płatności

Wszelkich płatności prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus
ul. Kaczorowska 3,02-495 Warszawa
Bank PKO BP S.A.
23 1020 1055 0000 9502 0117 0679

Płatności należy dokonywać do 15. dnia każdego miesiąca.

Drodzy Rodzice, ponieważ opłata miesięczna minimalnie się zmienia o kilka złotych – jest to zależne od tego, ile jest dni roboczych w miesiącu – informacje o kosztach miesięcznych umieszczone są na tablicy ogłoszeń

Do tego należy doliczyć opłaty za zajęcia dodatkowe.
Koszt wszystkich wyjść kulturalnych jest już zawarty w opłacie miesięcznej.

Jeśli dziecko w danym miesiącu było chore czy też z innej przyczyny było nieobecne w przedszkolu to odliczamy 13 zł (tj. opłatę żywieniową) za każdy dzień nieobecności.

Za  zajęcia dodatkowe płacą rodzice.