Zajęcia

Podział na grupy

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola podzielone są na trzy grupy wiekowe:

nr grupy wiek dzieci nazwa grupy
Grupa I trzylatki PSZCZÓŁKI
Grupa II czterolatki BIEDRONKI
Grupa III pięciolatki MOTYLE

Grupa IV        zerówka

 

Każda grupa  ma do dyspozycji swoją salę zajęć.

Zajęcia podstawowe

W przedszkolu odbywają się zajęcia wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego typu: rytmika, korektywa i j. angielski dla wszystkich grup. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Dodatkowo, ze względu na katolicki charakter placówki, raz w tygodniu dzieci mają religię.

Plan zajęć obowiązkowych i dodatkowych 2021/22

Opłaty za zajęcia dodatkowe

Rodzaj zajęć Liczba zajęć w tygodniu Opłata
balet 1 50 zł
tańce 1 29 zł
sport 1 48 zł
j.angielski dodatkowy 60  zł

Ponadto raz w miesiącu mamy:

  • teatrzyk,
  • koncert muzyczny,
  • akademię przyrody.

Raz na dwa miesiące odbywają się zajęcia pt.: „Mali odkrywcy zwierząt”.

Wyjścia kulturalne (szczególnie dla dzieci 5 i 6-letnich):

  • muzea,
  • biblioteka publiczna,
  • straż pożarna,
  • i inne.

Wycieczki dla dzieci

Raz w roku organizujemy wycieczkę w ramach Dnia Dziecka dla wszystkich przedszkolaków.
5 i 6-latkom urządzamy wyjścia 3 lub 4 razy do roku, np. do muzeów, Centrum Nauki Kopernika, Farmy Dyń itp.