Zajęcia

Podział na grupy

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola podzielone są na trzy grupy wiekowe:

nr grupywiek dziecinazwa grupy
Grupa ItrzylatkiPSZCZÓŁKI
Grupa IIczterolatkiBIEDRONKI
Grupa IIIpięciolatkiMOTYLE

Każda grupa liczy po około 20 dzieci i ma do dyspozycji swoją salę zajęć.

Zajęcia podstawowe

W przedszkolu odbywają się zajęcia wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego typu: rytmika, korektywa i j. angielski dla 5-latków. Wszystkie te zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Dodatkowo, ze względu na katolicki charakter placówki, raz w tygodniu dzieci mają religię.

Zajęcia dodatkowe

Opłaty za zajęcia dodatkowe (od października)

Rodzaj zajęćLiczba zajęć w tygodniuOpłata
j. angielski235 zł
tańce128 zł
sport136 zł
ceramika160 zł
szachy145 zł

Ponadto raz w miesiącu mamy:

  • teatrzyk,
  • koncert muzyczny,
  • akademię przyrody.

Raz na dwa miesiące odbywają się zajęcia pt.: „Mali odkrywcy zwierząt”.

Wyjścia kulturalne (szczególnie dla dzieci 5-letnich):

  • muzea,
  • biblioteka publiczna,
  • straż pożarna,
  • i inne.

Wycieczki dla dzieci

Raz w roku organizujemy wycieczkę w ramach Dnia Dziecka dla wszystkich przedszkolaków.
5-latkom urządzamy wyjścia 3 lub 4 razy do roku, np. do muzeów, Centrum Nauki Kopernika, Farmy Dyń itp.