Zajęcia

Podział na grupy

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola podzielone są na trzy grupy wiekowe:

GR 1 ffff fff
Gr 2 ff ff
ff
ff ff ff

Każda grupa  ma do dyspozycji swoją salę zajęć.

Zajęcia podstawowe

W przedszkolu odbywają się zajęcia wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego typu: rytmika, korektywa i język angielski dla wszystkich grup. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Dodatkowo, ze względu na katolicki charakter placówki,w każdym w tygodniu dzieci mają religię.

Plan zajęć obowiązkowych i dodatkowych 2023/24

Opłaty za zajęcia dodatkowe

Rodzaj zajęć Liczba zajęć w tygodniu Opłata
balet 1 60 zł
tańce 1 60 zł
sport 1 52 zł
j.angielski dodatkowy 60  zł

Ponadto  w każdym  miesiącu mamy:

  • teatrzyki
  • koncerty muzyczne,
  • warsztaty przyrodnicze.

Wyjścia kulturalne

  • biblioteka publiczna,
  • straż pożarna,
  • i inne.

Wycieczki autokarowe dla dzieci

.