ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2021/22

 

W naszym przedszkolu funkcjonują 4 oddziały: Grupa I – to dzieci 2,5 i 3- letnie, Grupa II – to dzieci 4 – letnie, Grupa III –  dzieci 5 -letnie  Zerówka.  Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze w grupach przedszkolnych oparte są na ramowym rozkładzie dnia, przygotowanym na podstawie obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

 

Komentarze zostały zablokowane.